LIÊN HỆ

Công Ty ĐIỆN LẠNH KHÁNH TRUNG

 0905.486.249 – 0905605990

Địa chỉ: 113 Nguyễn Khánh Toàn, Hải Châu, Đà Nẵng

Website: https://dienlanhkhanhtrung.com